Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Classic Automobile Service kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Classic Automobile Service en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Classic Automobile Service verstrekt. Classic Automobile Service kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

   • Uw voor- en achternaam
   • Uw adresgegevens
   • Uw telefoonnummer
   • Uw e-mailadres
   • Uw IP-adres
   • Uw autogegens
   • Uw BTW nummer

Door op onze site/webshop een bestelling te plaatsen en uw persoonsgegevens in te vullen geeft u ons tegelijk toestemming om uw gegevens op te slaan en te verwerken.

WAAROM CLASSIC AUTOMOBILE SERVICE GEGEVENS NODIG HEEFT

Classic Automobile Service verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Classic Automobile Service uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG CLASSIC AUTOMOBILE SERVICE GEGEVENS BEWAART

Classic Automobile Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Classic Automobile Service verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Classic Automobile Service worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Classic Automobile Service gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Classic Automobile Service maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Classic Automobile Service bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Classic Automobile Service te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Classic Automobile Service heeft hier geen invloed op.

Classic Automobile Service heeft Google geen toestemming gegeven om via Classic Automobile Service verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar admin@cas-shop.com. Classic Automobile Service zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Classic Automobile Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Classic Automobile Service maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Classic Automobile Service verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Classic Automobile Service op via

admin@cas-shop.com. WWW.CAS-SHOP.NL is een website van Classic Automobile Service. Classic Automobile Service is als volgt te bereiken:

Postadres: Hogeweg 19, 5411LP Zeeland, Nederland

Vestigingsadres: Hogeweg 19, 5411LP Zeeland, Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:58561986

Telefoon: 0486-700205

E-mailadres: info@cas-shop.com